Triển khai Microsoft 365 Enterprise E3 & E5 cho hệ thống chứng khoán của SSI

SSI (Saigon Securities Inc.)

Thách thức

SSI cần một giải pháp tổng thể quản lý email, tích hợp bảo mật, quản lý dữ liệu và tiện lợi cho người sử dụng. 

Phần mềm này cũng phải bảo mật toàn bộ dịch vụ và dữ liệu trên các thiết bị CNTT của SSI.

Giải pháp

CMC tư vấn giải pháp Microsoft 365 Enterprise E3 & E5, là phần mềm tích hợp mọi dịch vụ online và đồng nhất với Windows 10, Office 365 ProPlus.

Giải pháp công nghệ tích hợp đơn nhất được thiết kế dành cho các doanh nghiệp đang phát triển. Giải pháp công nghệ này cho phép nhân viên trong doanh nghiệp của bạn trao đổi, cộng tác và hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất, cũng như bảo vệ dữ liệu mà không khiến bạn mắc kẹt với việc quản lý CNTT phức tạp hoặc thiết bị tại chỗ đắt đỏ. 

Đồng nhất

SSI đã thành công trong việc kết hợp mọi tính năng và dịch vụ vào một hệ thống CNTT đồng nhất.

Giảm chi phí

Giải pháp giúp SSI dễ dàng quản lý, giảm thiểu chi phí.

Video


icon

CMC TS - Đơn vị triển khai Microsoft 365 Enterprise E3 & E5