C.OPE2N – Hệ sinh thái hạ tầng mở cho doanh nghiệp và tổ chức 

C.OPE2N (CMC Open Ecosystem for Enterprise) là một hạ tầng nền tảng mở do Tập đoàn Công nghệ CMC xây dựng và phát triển.

Tại sao chọn C.OPE2N?

Đâu là thách thức với các doanh nghiệp và tổ chức trong kỷ nguyên 4.0?

.

Một nền tảng duy nhất 

Kết nối để chinh phục chuyển đổi số

Một nền tảng duy nhất cho phép chính phủ, các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp đồng thời cung cấp các dịch vụ công nghệ và phát triển các ứng dụng đa nền tảng từ nhiều nhà cung cấp khác nhau dựa trên các công nghệ chuyển đổi số mới nhất như Big Data, AI, IoT, BlockChain…

Phương thức vận hành

Tổng quan nền tảng C.OPE2N

Kết nối tri thức - Cùng thành công!