Tin CMC

Ngày 3/9/2019 tại Hà Nội, Tổng công ty công nghệ và giải pháp CMC TS đã tham gia lễ ký kết hợp đồng triển khai hệ thống Tài trợ thương mại (Trade Finance) giữa Surecomp cho ngân hàng BIDV. Dự án sẽ do CMC TS (thành viên Tập đoàn Công nghệ CMC) điều phối và hỗ trợ kỹ thuật sau khi hệ thống BIDV...

Tin tức cổ đông

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh   Ngày 13/09/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (Mã CK: CMG) đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 ngày 12/09/2019 của Phòng...

Đối tác