Tin CMC

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2019 - Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ CMC (CMS Co.,Ltd) – thành viên Tập đoàn Công nghệ CMC đã chính thức ký kết hợp tác với Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina (SAVINA) – thuộc Tập đoàn Samsung. Theo đó, CMS trở thành nhà phân phối duy nhất cho sản phẩm bảng tương tác...

Tin tức cổ đông

Kính gửi các Quý cổ đông Công ty và các cơ quan hữu quan Thực hiện Nghị quyết số 32/2019/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 05/08/2019 về kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến quý vị Điều lệ CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC bản...

Đối tác