Hồ sơ trực tuyến

09/04/2015

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC


CMC CORPORATION

ĐƠN ỨNG CỬ

 

Nếu bạn đã có file CV hãy nộp tại đây hoặc khai theo mẫu dưới đây button.png

 

Kích thước của file phải nhỏ hơn 2 MB.
Các định dạng cho phép: gif jpg png.

I.Thông tin cá nhân

Thành phần gia đình (Vợ/chồng, Cha mẹ,Cha mẹ chồng/vợ, Anh chị em ruột)

II.Quá trình học tập, đào tạo

Trình độ ngoại ngữ

Các chương trình đào tạo khác mà Anh/Chị đã từng tham gia

III.Kinh nghiệm làm việc

Bắt đầu từ công việc hiện tại/gần đây nhất, ghi từng công việc Anh/Chị đã làm vào từng phần

Công việc hiện tại/gần đây nhất 1
Công việc hiện tại/gần đây nhất 2
Công việc hiện tại/gần đây nhất 3

IV.Các thông tin khác

Thông tin khác
Trong vòng 3 năm tới, Anh/Chị dự định đạt được mục tiêu gì? (Đánh số thứ tự, số 1 là quan trọng nhất)