Đại hội đồng cổ đông

Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021

13/06/2019 T

Kính gửi Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC,

Tập đoàn Công nghệ CMC thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông

12/06/2019 T

Kính gửi:        Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC                                   

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 vào thời gian và địa điểm như sau:

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

09/10/2018 B

Ngày 08/10/2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (Mã CK: CMG) đã nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan, cụ thể như sau:

Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC sửa đổi bổ sung lần thứ 13

26/09/2018

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 04/7/2018, CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến quý vị Điều lệ CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC bản sửa đổi, bổ sung lần 13 ngày 25/9/2018.

Vui lòng xem toàn văn điều lệ tại file đính kèm. 

CMC CORPORATION - ANNUAL REPORT - FY 2017

13/08/2018 C

Please find in the attached file hereby CMC Corporation's Annual Report FY2017. 

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

24/05/2018 T

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo.

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018

20/04/2018 B

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị:

- Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông bang văn bản;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2018.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo.

Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

15/03/2018 T

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị cổ đông tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2018;

2. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông v/v Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2018;

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook