Tài liệu cổ đông

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Tiêu đề Tập tin Danh mục Quý Năm
Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý III/2015 (từ 01/10/2015 đến 31/12/2015) Báo cáo tài chính Ba 2016
Thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị Công ty 2016
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015 Báo cáo quản trị 2015
CMG: Ký hợp đồng với công ty kiểm toán BCTC năm 2015 2015
BCTC Công ty Mẹ Quý II 2015 (01/07/2015 - 30/09/2015) Báo cáo tài chính Hai 2015
BCTC hợp nhất Quý II (từ 01/7/2015 đến 30/09/2015) Báo cáo tài chính Hai 2015
BCTC hợp nhất Quý I/2015 (từ 01/04/2015 đến 30/06/2015) Báo cáo tài chính Một 2015
BCTC Công ty Mẹ Quý I/2015 (từ 01/04/2015 đến 30/06/2015) Báo cáo tài chính Một 2015
BCTC Công ty Mẹ Quý I/2015 (từ 01/4/2015 đến 30/6/2015) Báo cáo tài chính Một 2015
Báo cáo phân tích cổ phiếu CMG 2015

Trang