Tài liệu cổ đông

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Tiêu đề Tập tin Danh mục Quý Năm
Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (bản sửa đổi lần 9) Bản cáo bạch 2016
Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý III/2015 (từ 01/10/2015 đến 31/12/2015) Báo cáo tài chính Ba 2016
Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty 2016
Thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị Công ty 2016
Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý I/2016 Báo cáo tài chính Một 2016
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015 Báo cáo quản trị 2015
CMG: Ký hợp đồng với công ty kiểm toán BCTC năm 2015 2015
BCTC Công ty Mẹ Quý II 2015 (01/07/2015 - 30/09/2015) Báo cáo tài chính Hai 2015
Báo cáo thường niên năm 2015 Báo cáo thường niên 2015
BCTC hợp nhất Quý II (từ 01/7/2015 đến 30/09/2015) Báo cáo tài chính Hai 2015

Trang