Tin tức cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ IV 2017

20/04/2018

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý IV/2017 (từ 01/01/2018 đến 31/3/2018).

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo.

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

20/04/2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị:
- Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông bang văn bản;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2018.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.
Trân trọng thông báo.

CỔ ĐÔNG PYN ELITE FUND THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU

03/04/2018

Ngày 03/4/2018 Cổ đông PYN ELITE FUND công bố thông tin về việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CMG như sau:
- Số lượng, tỷ lệ Cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.010.540 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5,96%
- Số lượng, tỷ lệ Cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.053.810 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6,02%

PHÊ DUYỆT TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP AN NINH AN TOÀN THÔNG TIN CMC

02/04/2018

Ngày 30/03/2018 Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC ban hành Nghị quyết v/v phê duyệt tăng vốn điều lệ cho công ty thành viên với những nội dung chính như sau:
- Phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty CP An ninh An toàn Thông tin CMC từ mức 20 tỷ đồng hiện nay lên mức 30 tỷ đồng.

THÔNG BÁO MẤT VÀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHÂN CỦA CỔ ĐÔNG

27/03/2018

Ngày 27/3/2018 CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của các cổ đông sau:

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

27/03/2018

Ngày 26/3/2018, CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Thông báo giao dịch cổ phiếu của CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình - tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Thành Nam - thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Chi tiết Quý vị vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng.

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

27/03/2018

Ngày 26/3/2018, CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình - tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Thành Nam - thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Chi tiết Quý vị vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng.

TÀI LIỆU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

15/03/2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị cổ đông tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2018;

2. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông v/v Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2018;

Trang

Gửi câu hỏi tới ban QHCĐ

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook