Tin tức cổ đông

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

17/11/2017

1. Thông tin về tổ chức đầu tư:

- Tên tổ chức đầu tư : Công ty TNHH Đầu tư MVI

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102357016 cấp ngày: 02/12/2016 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ trụ sở chính : Số 73 phố Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

CMC ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

10/11/2017

Thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/2017/NQ-HĐQT, ngày 09/10/2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã ký hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính các năm 2017, 2018, 2019 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam chi nhánh Hà Nội.

Trân trọng thông báo.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2017 (từ 01/7/2017 đến 30/9/2017)

30/10/2017

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) xin gửi tới Quý vị công bố thông tin về: 

Thời gian thực hiên giao dịch bán Cổ phiếu quỹ dự kiến

27/10/2017

Ngày 23/10/2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thực hiện công bố thông tin về giao dịch bán cổ phiếu quỹ tại công văn số 132/2017/CMC. Theo yêu cầu của Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Công ty xin công bố thời gian thực hiện giao dịch dự kiến cụ thể như sau:

Giao dịch bán cổ phiếu quỹ

23/10/2017

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị công bố thông tin về việc bán cổ phiếu quỹ.

 

Vui lòng click đây để xem thông tin chi tiết

Báo cáo tài chính tổng hợp quý II/2017

21/10/2017

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) xin gửi tới Quý vị công bố thông tin về: 

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

17/10/2017
Ngày 16/10/2017, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng k

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Ý KIẾN CỔ ĐÔNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÀY 05/10/2017

06/10/2017

CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị cổ đông Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 05/10/2017 v/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

 

Trang

Gửi câu hỏi tới ban QHCĐ

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook