Tin tức cổ đông

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016

13/05/2016

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

Mã chứng khoán: CMG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

09/05/2016

Ngày 06/5/2016 Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý IV năm 2015 (từ 01/01/2016 đến 31/03/2016)

29/04/2016

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý IV năm 2015 (từ 01/01/2016 đến 31/03/2016).

Vui lòng click đây để xem chi tiết Báo cáo Tài chính.

Báo cáo Tài chính Công ty Mẹ Quý IV/2015 (từ 01/01/2016 đến 31/03/2016)

20/04/2016

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị Báo cáo Tài chính Công ty Mẹ Quý IV/2015 (giai đoạn từ 01/01/2016 đến 31/3/2016).

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015

30/01/2016

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến quý vị Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015.

Vui lòng click đây để xem chi tiết.

 

Thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị Công ty

29/01/2016

Ngày 28/01/2016, Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC đã họp và bổ nhiệm ông Trương Tuấn Lâm làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011 - 2016 (thay thế vị trí thành viên Hội đồng Quản trị đang bị khuyết do ông Trương Ngọc Lân đã từ nhiệm từ ngày 10/11/2015).

 

Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý III/2015 (từ 01/10/2015 đến 31/12/2015)

20/01/2016

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị Báo cáo Tài chính Công ty Mẹ Quý III năm tài chính 2015 (giai đoạn từ 01/10/2015 đến 31/12/2015).

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 4/1

04/01/2016
Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 4/1 của các công ty chứng khoán.
 
 

Trang

Gửi câu hỏi tới ban QHCĐ

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook