Tin tức cổ đông

Điều lệ CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC sửa đổi bổ sung lần thứ 10

29/06/2017

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 26/6/2017, CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến quý vị Điều lệ CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC bản sửa đổi, bổ sung lần 10 ngày 26/6/2017.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

27/06/2017

Ngày 26/06/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC đã được tổ chức tại phòng Hội thảo tầng 17, tòa nhà CMC, số 11 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội với sự tham gia của 57 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 56.253.438 cổ phần, đạt tỷ lệ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

26/06/2017

 

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: TẠ THU TRANG

- Số CMND 011902681  do CA Hà Nội cấp ngày 28/11/2009

- Quốc tịch: Việt Nam

- Địa chỉ: Ngõ Tự do, Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Không

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

21/06/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (Mã CK: CMG) xin gửi tới Quý vị công bố thông tin về: 

Thông báo v/v Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (Bầu thay thế thành viên từ nhiệm)

13/06/2017

Kính gửi Quý vị cổ đông,

Căn cứ

-Luật Doanh nghiệp năm 2014;

-Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC

Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT và BKS

13/06/2017

Ngày 12/06/2017 Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Tường Vy – Thành viên Hội đồng Quản trị và Ông Nguyễn Đức Khương – Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

12/06/2017

Kính gửi các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC                                                                            

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến quý vị  tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

12/06/2017

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

Trang

Gửi câu hỏi tới ban QHCĐ

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook