Tin tức cổ đông

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản thay đổi lần thứ 7)

26/07/2016

Ngày 25/7/2016 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bản thay đổi lần thứ 7 ngày 25/7/2016 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp.

Nội dung thay đổi: Bổ sung nội dung địa chỉ trụ sở chính.

Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý I/2016

20/07/2016

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến quý vị Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý I/2016 (từ 01/04/2016 đến 30/6/2016).

Vui lòng click đây để xem chi tiết.

Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

11/07/2016

Ngày 08/7/2016 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã họp và nhất trí thông qua việc bổ nhiệm Ông Hoàng Ngọc Hùng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC kể từ ngày 11/7/2016.

Báo cáo thường niên năm 2015

05/07/2016

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị Báo cáo thường niên năm 2015.

Vui lòng click đây để xem chi tiết.

Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (bản sửa đổi lần 9)

30/06/2016

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC bản sửa đổi lần thứ 9 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/6/2016.

Vui lòng click đây để xem chi tiết.

Nhân sự Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021

30/06/2016

Ngày 29/6/2016 Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã họp và nhất trí thông qua những nội dung sau:

- Bầu Ông Nguyễn Trung Chính làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021;

- Bầu Ông Hoàng Ngọc Hùng và Ông Đào Mạnh Kháng làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

30/06/2016

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/06/2016.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/6/2016

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

27/06/2016

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 (từ 01/4/2015 đến 31/3/2016) như sau:

Báo cáo Tài chính Công ty Mẹ năm 2015 đã được kiểm toán

Trang

Gửi câu hỏi tới ban QHCĐ

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook