Tin tức cổ đông

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

22/01/2018

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: Nguyễn Trung Chính

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

2. Mã chứng khoán giao dịch: CMG

3. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ III NĂM 2017

22/01/2018

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý III năm 2017 (Giai đoạn từ 01/10/2017 đến 31/12/2017) và công văn giải trình kèm theo.

Trân trọng.

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

19/01/2018

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch:

- Tên tổ chức:  Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Linh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp       : 0102689445 ngày cấp: 30/06/2014, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan

05/01/2018

Ngày 05/01/2018 Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của người nội bộ là bà Nguyễn Thị Thu Vân – vợ Ông Hoàng Ngọc Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.

QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

02/01/2018

Ngày 29/12/2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC nhận được Quyết định số 83928/2017/QĐ-CT-KTrT4 ngày 29/12/2017 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội v/v Xử lý vi phạm pháp luật về thuế trong các năm 2013, 2014, 2015 và 2016, theo đó:

THƯ MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT NHÀ ĐẦU TƯ

25/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) trân trọng kính mời các cổ đông, nhà đầu tư, chuyên viên phân tích các Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ tham dự chương trình Họp mặt nhà đầu tư Quý III năm 2017 vào thời gian và địa điểm như sau:

 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

15/12/2017

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: Nguyễn Kim Cương

- Quốc tịch: Việt Nam

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Hội đồng Quản trị

2. Mã chứng khoán giao dịch: CMG

Trang

Gửi câu hỏi tới ban QHCĐ

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook