Tin tức cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

24/05/2019 T

Ngày 24/05/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Thông báo số 742/TB – SGDHCM của  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty (mã CK: CMG) như sau:

- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá : 10.000 đ (mười nghìn đồng)

Nghị quyết HĐQT v.v tăng vốn điều lệ Công ty TNHH CMC Global

22/05/2019 N

Kính gửi:             Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh

Ngày 21/05/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐQT Về việc tăng vốn Điều lệ Công ty TNHH CMC Global, theo đó:

Phê duyệt kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

15/05/2019 P

Kính gửi:             Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2018

26/04/2019 B

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin nội dung sau đây:

Thông báo về việc báo mất và xin cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông

25/04/2019 T

Kính gửi Quý cổ đông và các cơ quan hữu quan​

Ngày 24/04/2019, Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC nhận được Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông dưới đây:

Họ và tên:    Phùng Thị Thêm

CMND:          240297053

Địa chỉ:        64 Nguyễn Du, Thành phố Buôn Mê Thuột.

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý IV năm 2018

22/04/2019 B

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin nội dung sau đây:

Nghị quyết HĐQT v.v tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ và Giải pháp CMC (CMC TS)

19/04/2019 N

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

UBCKNN gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019 cho CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC

11/04/2019 U

Ngày 09/04/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành công văn số 2290/UBCK-GSĐC chấp thuận cho CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC được gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2020, cụ thể như sau:

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook