Tin tức cổ đông

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông 2009

27/03/2009 T

Nội dung (dự kiến):

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị...

Giấy ủy quyền

05/02/2009 G

Download mẫu Giấy ủy quyền tại đây

Thông báo v/v chốt DS cổ đông để phát hành CP thưởng

10/12/2008 T

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng năm 2008 như sau...

Thông báo v/v chốt DS cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2008

07/12/2008 T

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành tạm ứng cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt như sau...

Thông báo KQ họp ĐHCĐ bất thường năm 2008

06/12/2008 T

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2008 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh niên, Số 1 Tăng Bạt Hổ, phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vào ngày 05/12/2008 với 182 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 35.733.011 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,62 % tổng số cổ phần.

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông

01/12/2008 T

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông bất thường vào thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: Thứ Sáu ngày 5 tháng 12 năm 2008

8h00 – 8h30: Đăng ký tham dự

8h30 – 10h30: Chương trình Đại hội

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook