Tin tức cổ đông

Thông báo về việc báo mất và xin cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông

25/04/2019 T

Kính gửi Quý cổ đông và các cơ quan hữu quan​

Ngày 24/04/2019, Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC nhận được Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông dưới đây:

Họ và tên:    Phùng Thị Thêm

CMND:          240297053

Địa chỉ:        64 Nguyễn Du, Thành phố Buôn Mê Thuột.

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý IV năm 2018

22/04/2019 B

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin nội dung sau đây:

Nghị quyết HĐQT v.v tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ và Giải pháp CMC (CMC TS)

19/04/2019 N

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

UBCKNN gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019 cho CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC

11/04/2019 U

Ngày 09/04/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành công văn số 2290/UBCK-GSĐC chấp thuận cho CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC được gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2020, cụ thể như sau:

Nghị quyết HĐQT vv tái bổ nhiệm Giám đốc Tài chính

01/04/2019 N

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ

29/03/2019 K

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

                                     -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi tới quý vị Công bố thông tin về kết quả đợt phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ.

Công bố thông tin về phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ

14/03/2019 C

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

                                       -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Đồng kính gửi:             -  Các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu của đợt phát hành

Nghị quyết HĐQT v.v tăng vốn điều lệ công ty CMC SI, chuyển nhượng vốn góp tại các công ty CMC Soft, CMC Infosec

12/03/2019 N

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook