Tin tức cổ đông

Nghị quyết HĐQT v.v phê duyệt mục tiêu kinh doanh của Tập đoàn giai đoạn 2019-2023

01/03/2019 N

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Nghị quyết HĐQT v.v phê duyệt hợp đồng tư vấn đầu tư với CTCP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Bình

01/03/2019 N

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Nghị quyết HĐQT v.v nhận chuyển nhượng vốn góp tại công ty CMS

01/02/2019 N

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2018

31/01/2019 B

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin nội dung sau đây:

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018

23/01/2019 B

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin nội dung sau đây:

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý III năm 2018

18/01/2019 B

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin nội dung sau đây:

Nghị quyết HĐQT v.v phê duyệt phương án phát hành trái phiếu

15/01/2019 N

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán giữa niên độ 2018 (Tiếng Anh)

04/01/2019 B

Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi Báo cáo tài chính đã được kiểm toán giữa niên độ 2018 Tiếng Anh.

 

Trân trọng. 

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook