Tin tức cổ đông

PYN ELITE FUND trở thành cổ đông lớn của CMC

09/02/2018 P

Pyn Elite Fund (Non-Ucits) báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC. Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

Tăng vốn Điều lệ cho CMC SI Hà Nội và CMC SI Sài Gòn

09/02/2018 T

Ngày 08/02/2018 Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC ban hành Nghị quyết v/v phê duyệt tăng vốn điều lệ cho công ty con với những nội dung chính như sau:
- Phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC Sài Gòn từ mức 40 tỷ đồng hiện nay lên mức 50 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2017

30/01/2018 B

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý III/2017 (giai đoạn từ 01/10/2017 đến 31/12/2017) và công văn giải trình kèm theo.

Trân trọng.

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2017

29/01/2018

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC gửi đến quý vị báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2017.

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.

Trân trọng./.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

26/01/2018 B

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: Nguyễn Kim Cương

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Hội đồng Quản trị

2. Mã chứng khoán giao dịch: CMG

3. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3:        

Phê duyệt tăng vốn điều lệ cho CMC Global

24/01/2018 P

Ngày 23/01/2018 Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC ban hành Nghị quyết v/v phê duyệt tăng vốn điều lệ cho công ty con với những nội dung chính như sau:

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

22/01/2018 T

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: Nguyễn Trung Chính

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

2. Mã chứng khoán giao dịch: CMG

3. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3:

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý III năm 2017

22/01/2018 B

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý III năm 2017 (Giai đoạn từ 01/10/2017 đến 31/12/2017) và công văn giải trình kèm theo.

Trân trọng.

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook