Triển khai phần mềm Bảo hiểm phi nhân thọ CPC cho Bảo Việt

Thách thức

Những thách thức trong nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ

Các nghiệp vụ bảo hiểm được thực hiện thủ công, gây mất nhiều thời gian, dễ gặp phải rủi ro và không khai thác tốt cơ hội kinh doanh.

 Năng lực quản lý và năng lực chăm sóc khách hàng chưa cao dẫn đến sức cạnh tranh kém và không mở rộng được thị trường.

Triển khai, bảo trì hệ thống phần mềm tốn kém và chưa phù hợp.

Giải pháp

CMC mang đến giải pháp toàn diện, hiện đại hoá quy trình

CPC (CMC Property & Casualty Insurance Software) là phần mềm bảo hiểm phi nhân thọ do công ty CMC TS phát triển. CPC được phát triển trên Kiến trúc Ứng dụng Bảo hiểm (IAA) của IBM - kiến trúc bảo hiểm hàng đầu trên thế giới.

Đa dạng

Phần mềm bao gồm đầy đủ các hoạt động hỗ trợ nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ như: quản lý sản phẩm, khách hàng, đại lý, giám định và bồi thường, báo cáo và phân tích… 

Tăng cơ hội 

Giúp hiện đại hóa quy trình, tăng cơ hội kinh doanh, giảm thời gian và chi phí quản lý trong việc triển khai, bảo trì hệ thống.

Video


icon

CMC TS là đơn vị triển khai phần mềm bảo hiểm phi nhân thọ CPC