Giải pháp ngành & Câu chuyện thành công

Giáo dục

26 năm kinh nghiệm triển khai

Là đơn vị đi đầu trong việc hỗ trợ các cơ sở giáo dục ứng dụng CNTT trong quản lý đào tạo, CMC đã có hơn 26 năm kinh nghiệm triển khai các dự án CNTT lĩnh vực giáo dục, gồm giải pháp quản lý đào tạo, thư viện điện tử, ứng dụng điện tử cho học sinh - sinh viên...

01

Giải pháp quản lý đào tạo IU 

IU là giải pháp hỗ trợ các cán bộ xử lý công việc trong công tác quản lý đào tạo tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học dạy nghề,.. để nâng cao hiệu quả hoạt động.

02

Giải pháp thư viện điện tử iLib 

Lib v5.0 là Thư viện điện tử tích hợp dành cho các Trung tâm Thư viện lớn tại Việt Nam do CMC nghiên cứu và phát triển, được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của các thư viện trong nước, đặc biệt là khả năng tích hợp và xử lý tiếng Việt.

03

Ứng dụng Cổng thông tin sinh viên EmSV

EmSV là ứng dụng mạng xã hội diáo dục dành cho tất cả các sinh viên, giảng viên, nhà trường thuộc các trường đại học trên lãnh thổ Việt Nam cùng tham gia kết nối, chia sẻ nội dung học tập hoặc khai thác các chủ đề riêng biệt và dịch vụ tiện ích.

 

Câu chuyện thành công

Giải pháp quản lý đào tạo IU

Hỗ trợ sinh viên, giảng viên, lãnh đạo, tập trung chính vào việc tin học hoá các quy trình nghiệp vụ chính.

Đọc tiếp Read more
Câu chuyện thành công

Giải pháp thư viện điện tử iLib 

Nhu cầu lớn của các trường đại học tại Việt Nam về giải pháp thư viện quản trị các hoạt động

Đọc thêm Read more
Loading