Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC

Làm chủ công nghệ,
dẫn đầu thành công

Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC

Nghiên cứu
và triển khai ứng dụng

Vào sản xuất kinh doanh các công nghệ cao, công nghệ mới thuộc các lĩnh vực CNTT và viễn thông

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phát triển giải pháp

Tạo năng lực cạnh tranh cho các đơn vị thành viên của Tập đoàn CMC.

IoT/Robot

IoT/Robot
Nghiên cứu những công nghệ mới nhất ứng dụng trong IoT & ROBOTICS

AI

AI
AI là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính. Là trí tuệ do con người lập trình tạo nên với mục tiêu giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con người…

Big Data

Big Data
Một thuật ngữ cho việc xử lý một tập hợp dữ liệu rất lớn và phức tạp mà các ứng dụng xử lý dữ liệu truyền thống không xử lý được. Dữ liệu lớn bao gồm các thách thức như phân tích, thu thập, giám sát dữ liệu, tìm kiếm, chia sẻ, lưu trữ, truyền nhận, trực quan, truy vấn và tính riêng tư.

Block Chain

Block Chain
Một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối thông tin được liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng theo thời gian.Blockchain được thiết kế để chống lại việc thay đổi của dữ liệu: Một khi dữ liệu đã được mạng lưới chấp nhận thì sẽ không có cách nào thay đổi được nó.

Tại sao chọn chúng tôi

Chúng tôi đã hình thành nên một hệ sinh thái sáng tạo hỗ trợ toàn diện cho hoạt động nghiên cứu ứng dụng.