Xây dựng giải pháp CNTT đồng bộ cho các sở giao dịch chứng khoán

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) & Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX)

Thách thức

Xây dựng một giải pháp CNTT đồng bộ và tích hợp toàn diện các nghiệp vụ cho một sở giao dịch chứng khoán

Xây dựng một giải pháp CNTT đồng bộ và tích hợp toàn diện các nghiệp vụ bao gồm: giao dịch, thanh toán bù trù, lưu kí, đăng kí, giám sát thị trường, điểm truy cập thông tin, công bố và phân phối thông tin hướng tới các thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Giải pháp

CMC TSSG - đối tác uy tín trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tích hợp hệ thống  tại Tp.HCM tham gia dự án trong một số hạng mục quan trọng như: cung cấp thiết bị phần cứng, máy chủ, hệ thống hạ tầng mạng, hệ thống lưu trữ, dịch vụ hỗ trợ cho toàn bộ hệ thống… 

Trong đó, hạng mục Trung tâm Dữ liệu (Data Center) sẽ bao gồm hai hệ thống, một Data Center chính và một dự phòng (tại Trung tâm dự phòng phục hồi thảm họa, được sử dụng trong trường hợp Trung tâm Dữ liệu chính xảy ra sự cố thảm họa).

Theo đánh giá của lãnh đạo Bộ Tài chính thì đây là nền tảng cơ sở hạ tầng hiện đại nhất hiện nay trong lĩnh vực chứng khoán tại Việt Nam, nhằm gia tăng khả năng xử lý, đáp ứng nhu cầu hoạt động liên tục, đảm bảo tính ổn định của hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu ngành này. 

200 triệu USD

Dự án lớn nhất ngành chứng khoán Việt Nam, CMC TSSG tham gia với tư cách đối tác triển khai

12/2012

Bắt đầu dự án

5 năm

Thời gian triển khai

Video


icon

CMC tham gia dự án CNTT lớn nhất ngành chứng khoán Việt Nam