Giải pháp quản lý đào tạo IU cho các trường đại học

Các trường đại học tại Việt Nam

Thách thức

Các trường đại học cần phần mềm hỗ trợ các cán bộ xử lý công việc trong công tác quản lý đào tạo tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học dạy nghề,.. để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Hỗ trợ sinh viên, giảng viên, lãnh đạo, tập trung chính vào việc tin học hoá các quy trình nghiệp vụ chính, đa dạng về loại hình, phương thức đào tạo.

Giải pháp

Những tính năng nổi trội của UI

Quản lý kế hoạch đào tạo

Quản lý thời khóa biểu

Quản lý sinh viên và kết quả học tập

Quản lý thu học phí và mức lương

Quản lý tốt nghiệp và văn bằng

Cổng thông tin trực tuyến: Giúp sinh viên có được những thông tin bổ ích từ hệ thống thông tin của nhà trường.

Lợi ích chung

Thông tin trong suốt và công khai, giảm tối đa thời gian cho các đối tượng quản lý trong các công việc cần phải làm có tính chất lặp đi lặp lại nhiều lần, các báo cáo/ thống kê nhanh chóng, chính xác.

Lợi ích đối với ban lãnh đạo

Theo dõi được tình hình học tập của sinh viên cũng như công tác quản lý của các cán bộ trong nhà trường, tăng khả năng quản lý tập trung, tối ưu hóa nguồn lực.

Lợi ích đối với giảng viên và cán bộ quản lý

Tin học hóa tối đa các nghiệp vụ quản lý đào tạo, nâng cao hiệu quả công việc và giảm bớt các thủ tục hành chính.

Lợi ích đối với sinh viên

Tăng khả năng trao đổi, dễ dàng thu thập thông tin liên quan đến chương trình học, dễ dàng theo dõi được các thông tin về quá trình học tập cũng như các thông tin từ nhà trường và giảng viên.

Video


icon

CMC TS - Đơn vị cung cấp và triển khai giải pháp Quản lý đào tạo tối ưu nhất