Giải pháp thư viện điện tử iLib cho các trường đại học

Các trường đại học Việt Nam

Thách thức

Nhu cầu lớn của các trường đại học tại Việt Nam về giải pháp thư viện quản trị các hoạt động của toàn hệ thống

Đây là một hệ thống thư viện tích hợp được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của các thư viện trong nước, từ các Thư viện công cộng, Thư viện các trường Đại học, Thư viện chuyên ngành đến các Trung tâm Thông tin trong Toàn quốc, đặc biệt là khả năng tích hợp và xử lý tiếng Việt.

Giải pháp

Các tính năng nổi bật

Quản trị Hệ thống Trung tâm: Quản trị dữ liệu của toàn hệ thống Quản trị người dùng admin/nghiệp vụ của từng thư viện

Thư viện thành viên: Quản trị tài liệu riêng. Quản trị bạn đọc riêng. Tra cứu tài liệu trên toàn hệ thống/ của riêng từng thư viện. Giao diện tổ chức dữ liệu riêng theo từng thư viện.

Tự động hóa hoạt động nghiệp vụ

iLib v5.0 tự động hóa hoàn toàn các chức năng và quy trình nghiệp vụ trong của trung tâm thông tin thư viện. Các chức năng nghiệp vụ được kiểm soát bằng những quy trình chặt chẽ, tạo nên một hệ thống tích hợp các chức năng.

Xây dựng kiểm soát nguồn thông tin:

Là công cụ hiệu quả để xây dựng các cơ sở dữ liệu thư mục, dữ liệu số. Kiểm soát chất lượng các biểu ghi thư mục. Hỗ trợ xuất nhập dữ liệu 2 chiều với bất kỳ hệ thống thư viện điện tử nào.

Đưa thông tin lên mạng

Tích hợp Web và Internet, iLib v5.0 giúp các thư viện dễ dàng đưa kho tài liệu của mình lên mạng. Có cơ chế kiểm soát đối với các ẩn phẩm điện tử. 

Hỗ trợ các sản phẩm và dịch vụ thư viện hiện đại

Hỗ trợ tạo kiết xuất thông tin và tạo ra các báo cáo thuận tiện. Xây dựng các sản phẩm thông tin và các dịch vụ như: tra cứu thông tin, yêu cầu mượn,...

Liên thông trao đổi

Hỗ trợ thư viện trao đổi dữ liệu với các thư viện trong và ngoài hệ thống. Khai thác các dữ liệu trực tuyến, tái sử dụng các kết quả xử lý tài liệu. 

Video


icon

CMC TS - Đơn vị cung cấp và triển khai giải pháp Thư viện điện tử