Hệ thống điều hành tác nghiệp dành cho Chính phủ

Thách thức

Bài toán về quản lý, xử lý thông tin của Chính phủ?

Một thực trạng tại các cơ quan, tổ chức nhà nước là 40% thời gian để dành cho việc tìm kiếm thông tin và 67% dữ liệu bị thất lạc trong quá trình lưu trữ và sử dụng thông tin. Làm thế nào để quản lý và khai thác khối lượng thông tin khổng lồ mà mỗi cơ quan, tổ chức phải xử lý mỗi ngày?

Giải pháp

Platform tổng thể tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn khắt khe

eDocman Plus là phần mềm quản lý văn bản, quản lý công văn, hồ sơ công việc và điều hành tác nghiệp tạo một môi trường cộng tác hiện đại, đơn giản và thân thiện cho trao đổi thông tin giữa các nhân viên của tổ chức. eDocman Plus là một Platform tổng thể trên nền công nghệ Sharepoint tuân thủ chặt chẽ theo các chuẩn của Sharepoint và Mirosoft, cho phép phát triển và tích hợp nhiều phân hệ nghiệp vụ trên Sharepoint của doanh nghiệp, tổ chức.

Tuỳ chỉnh 

eDocman Plus tùy chỉnh các quy trình công việc được thiết lập trong các tổ chức như: quy trình kiểm soát chất lượng, quy trình xử lý công văn, quy trình bán hàng, quy trình hỗ trợ khách hàng...

40%

Tiết kiệm 40% thời gian dành cho việc tìm kiếm thông tin

Mọi lúc, mọi nơi

Truy cập tại bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào qua các phương tiện phù hợp nhất: email, nhắn tin, website nội bộ, diễn đàn, chat, v.v...

Video


icon

eDocman Plus là phần mềm quản lý văn bản, quản lý công văn, hồ sơ công việc và điều hành tác nghiệp tạo một môi trường cộng tác hiện đại, đơn giản và thân thiện

 

Trước

Tiếp

Dịch vụ công

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK