Triển khai Intranet cho Văn phòng Trung ương Đảng

Văn phòng Trung ương Đảng

Thách thức

Văn phòng TW Đảng cần giải pháp tổng thể phục vụ việc điều hành

Triển khai hệ điều hành tác nghiệp và triển khai Intranet tại hàng trăm điểm trên toàn quốc cho đề án của Văn phòng Trung ương Đảng bằng phần mềm nguồn mở.  

Giải pháp

CMC cung cấp, triển khai, giám sát giải pháp tổng thế

Giải pháp Chứng thực và quản lý tập trung cho phép các doanh nghiệp, tổ chức giải quyết vấn đề trên bằng cách định danh, phân quyền, xác thực và quản lý tập trung tất cả các tài nguyên trong hệ thống.

Giải pháp Thư điện tử cho phép gửi và nhận thư nội bộ giữa người dùng trong doanh nghiệp, tổ chức cũng như với đối tác, khách hàng ngoài hệ thống.

Giải pháp Giám sát tình trạng hoạt động của hệ thống cho phép phát hiện lỗi, sửa nhiều lỗi một cách tự động, gửi cảnh báo đến quản trị hệ thống.

2014

Dự án được thực hiện, quy mô lớn trên toàn quốc

Hiệu quả

Giúp Văn phòng Trung ương Đảng vận hành, quản lý, hoạt động hiệu quả.

 

Video


icon

CMC TS là đơn vị triển khai Intranet cho Văn phòng Trung ương Đảng

 

Trước

Tiếp

Dịch vụ công

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK