Phần mềm kê khai Bảo hiểm xã hội điện tử iVan 

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Thách thức

Cơ quan bảo hiểm cần điện tử hoá các hoạt động kê khai

Nhu cầu kết nối giữa các cơ quan thực hiện thủ tục kê khai và nộp BHXH qua cổng giao dịch điện tử của cơ quan BHXH Việt Nam cần được thực hiện sớm.

Giải pháp

Số hoá quy trình thể hiện năng lực và dịch vụ chuyên nghiệp của CMC

CMC iVan là dịch vụ kê khai các thủ tục và nộp hồ sơ bảo hiểm được cung cấp bởi Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC gồm: Tạo & nộp hồ sơ, Quản lý hồ sơ kê khai, Lấy kết quả tự động, Quản lý quá trình tham gia. > Hồ sơ bảo hiểm điện tử được cơ quan bảo hiểm chấp nhận và tương đương như hồ sơ giấy của người tham gia nộp trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm.

Thuận tiện

Phần mềm giúp các thủ tục trở nên nhanh chóng, dễ dàng quản lý

Tiết kiệm

Chi phí đi lại, nhân công, thời gian… 

Bảo lưu

Lưu lại tất cả hồ sơ, dễ dàng đối chiếu và khai thác

Video


icon

CMC - iVan là dịch vụ kê khai các thủ tục và nộp hồ sơ bảo hiểm được cung cấp bởi Tập đoàn CMC