Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK

Thách thức

Yêu cầu giảm tải thời gian kê khai thuế 

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế là phần mềm miễn phí, hỗ trợ cơ quan nhà nước kê khai các tờ khai thuế bằng công nghệ mã vạch 2 chiều nhằm kê khai thuế và giảm thời gian chờ đợi trong quá trình kiểm tra nhận các tờ khai thuế tại cơ quan thuế. > Tổng cục Thuế đã xây dựng và phát triển phần mềm Hỗ trợ kê khai sử dụng công nghệ mã vạch hai chiều.

Giải pháp

Công nghệ giúp thay đổi quy trình triển khai các thủ tục hành chính

Công nghệ XForms. Công nghệ mã vạch hai chiều chuẩn PDF417, có thể lưu trữ dữ liệu và vận chuyển dữ liệu bằng giấy.

Mã vạch 2 chiều

Hỗ trợ cơ quan nhà nước kê khai các tờ khai thuế bằng công nghệ mã vạch 2 chiều 

Tiết kiệm

Giảm thời gian chờ đợi trong quá trình kiểm tra nhận các tờ khai thuế

Tiện ích

Có thể kết xuất tờ khai theo chuẩn XML để nộp cho cơ quan thuế

Video


icon

Phần mềm được cung cấp bởi CMC TS