Triển khai SAP ERP, VMS, DBM cho Honda Vietnam và 25 nhà thầu phụ

Thách thức 

Honda Việt Nam và 25 nhà thầu phụ cần một hệ thống quản lý sản xuất quy mô lớn

Hệ thống triển khai giải pháp tích hợp giữa phần mềm của SAP và các phần mềm khác: phát triển sản phẩm, sản xuất, đóng gói, báo cáo, dịch vụ hỗ trợ…

Dự án đầu tiên với Honda vào năm 2012 cũng là 1 dấu mốc rất quan trọng với Ciber-CMC, khẳng định năng lực triển khai độc lập của công ty và đội ngũ tư vấn. SAP là giải pháp của hãng, tuy nhiên vẫn có tính linh hoạt và tùy biến cao, cho phép đơn vị triển khai có thể thay đổi, thiết lập các thông số tạo thành quy trình mới cho doanh nghiệp. 

Giải pháp

SAP cho Honda Vietnam: FICO
MM, SD, WM, PP Vehicle Management System: VMS

SAP cho 25 nhà thầu phụ: FICO, Dealer Business Management: DBM

Quy mô lớn

Phần mềm quản lý sản xuất quy mô lớn, triển khai giải pháp tích hợp giữa phần mềm của SAP và các phần mềm khác: phát triển sản phẩm, sản xuất, đóng gói, báo cáo, dịch vụ hỗ trợ...

Linh hoạt

Giải pháp của hãng tuy nhiên vẫn có tính linh hoạt và tùy biến cao, cho phép đơn vị triển khai có thể thay đổi, thiết lập các thông số tạo thành quy trình mới cho doanh nghiệp. 

Video


icon

Giải pháp được cung cấp bởi Ciber-CMC