Triển khai hệ thống khởi tạo và quản lý khoản vay (LOS) cho ngân hàng MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Thách thức

MSB cần hệ thống khởi tạo và quản lý khoản vay.

CMC TSSG là đơn vị trong nước được Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) tin tưởng lưa chọn để phối hợp trực tiếp cùng nhà thầu trong quá trình tham gia triển khai giải pháp Finacle LOS của Infosys cho Maritime Bank.

Giải pháp

LOS - giải pháp trọn gói, ứng dụng cao

Hệ thống khởi tạo khoản vay (Loan Origination System – LOS) là một giải pháp quản lý quy trình khởi tạo khoản vay phục vụ cho ngành ngân hàng, giúp các ngân hàng có thể xử lý nhanh chóng và chính xác các tài liệu liên quan đến các hồ sơ xin vay và giảm thiểu thời gian cung cấp dịch vụ cho khách hàng. 

Hiệu quả

Hệ thống Khởi tạo khoản vay được vận hành hiệu quả trên nền tảng quản lý quy trình nghiệp vụ của Infosys.

Trọn gói

Mang đến cho MSB một giải pháp trọn gói, mạnh mẽ, ứng dụng thuận tiện và khả năng mở rộng cao.

Chất lượng

Tạo nên nền tảng vững chắc cho các hoạt động tín dụng, góp phần tăng hiệu quả và chất lượng xử lý khoản vay.

 

Video


icon

Maritime Bank triển khai hệ thống khởi tạo và quản lý khoản vay nhằm rút ngắn 50% thời gian phục vụ khách hàng