Công ty Cổ phần Liên doanh Ciber CMC

150 chuyên gia tư vấn

Nhà cung cấp uy tín hàng đầu Việt Nam về tư vấn và triển khai SAP ERP/CRM với 30% thị phần của SAP. Sở hữu 150 chuyên gia tư vấn SAP/Microsoft Dynamics CRM hàng đầu Việt Nam.

 

Dịch vụ triển khai toàn diện giải pháp SAP/Microsoft Dynamics CRM:

• Tư vấn quy trình
• Quản lý dự án
• Tư vấn triển khai giải pháp
• Lập trình ABAP/DotNet
• Chuyển đổi dữ liệu
• Dịch vụ hỗ trợ và bảo trì

Cung cấp nguồn lực

• Nâng cấp hệ thống SAP/Microsoft Dynamics CRM
• Lập trình phát triển hệ thống SAP, lập trình Fiori/Microsoft Dynamics CRM
• Chuyển đổi hệ thống SAP ECC sang SAP S4HANA
• Quản lý và hỗ trợ theo yêu cầu

Dịch vụ

• Dịch vụ tích hợp hệ thống SAP và các hệ thống khác
Dịch vụ phát triển báo cáo thông minh (SAP BO)
Lập kế hoạch và hợp nhất kinh doanh (SAP BPC)
Triển khai giải pháp
Quản lý quan hệ khách hàng Microsoft Dynamics CRM