Công ty TNHH CMC Global

Đưa sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao của CMC ra thế giới

Tư vấn công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho khách hàng quốc tế. Phái cử nhân sự kỹ sư phần mềm chất lượng cao.

 

Dịch vụ truyền thống

• Dịch vụ ứng dụng
• Dịch vụ quản trị
• Chuyển đổi dữ liệu
• Kiểm thử (Testing)

Dịch vụ tư vấn

• SAP ERP
• SAP S/4HANA
• Microsoft Dynamics CRM

Sản phẩm & Giải pháp

• Hạ tầng
• Kỹ thuật & phần mềm
• Chính phủ điện tử
• Tài chính – Chứng khoán – Bảo hiểm (FSI)
• Doanh nghiệp
• SMB

Chuyển đổi số

• Trí tuệ nhân tạo
• Chuỗi khối (Blockchain)
• Điện toán đám mây (Cloud)
• Phân tích dữ liệu, dữ liệu lớn (Big Data)
• Vạn vật kết nối (IoT)
• Robotic
• Tự động hóa

icon