Công ty TNHH Công nghệ & Giải pháp CMC Sài Gòn (CMC TSSG)

Chúng tôi là CMC TSSG (Sáng tạo - Tốc độ - Cam kết - Hướng khách hàng)

Là công ty tích hợp hệ thống số 1 phía Nam và đang vươn lên hàng đầu Việt Nam, đối tác chiến lược của hơn 40 hãng công nghệ trên thế giới. Chiếm lĩnh gần 100% thị phần mảng tài chính – ngân hàng tại khu vực phía nam Việt Nam.

 

Giải pháp hạ tầng

• Sản phẩm CNTT đơn giản
• Thiết bị và giải pháp về network
• Sản phẩm và giải pháp theo hãng Microsoft
• Máy chủ và hệ thống lưu trữ tập trung
• Hạ tầng cơ sở và IoT
• Giải pháp liên quan đến cơ sở dữ liệu - database
• Thiết bị và giải pháp bảo mật an toàn thông tin

Dịch vụ hạ tầng

Dịch vụ căn bản, dịch vụ với sản phẩm của hãng
• Dịch vụ hệ thống CNTT
• Dịch vụ hạ tầng & IoT
• Dịch vụ chuyên về cơ sở dữ liệu

Dịch vụ phần mềm & CNTT

• Dịch vụ triển khai giải pháp phần mềm
• Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật
• Dịch vụ outsourcing
• Dịch vụ về phân tích dữ liệu (Data Analytics)
• Dịch vụ liên quan đến quản lý rủi ro
• Dịch vụ về Data Lake, ứng dụng Robot, AI, Big Data...

Giải pháp chuyên ngành cho FSI và ENT

• Chuyển đổi hệ thống ngân hàng lõi 
• 
Nhóm giải pháp quản lý số hóa
• 
Nhóm giải pháp tự động hóa quy trình
• 
Nhóm giải pháp quản lý rủi ro tín dụng
• 
Nhóm giải pháp phân tích dữ liệu phục vụ kinh doanh

icon