Công bố thông tin định kỳ - Đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ

Công bố thông tin định kỳ - Đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Kính gửi:  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
                 Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội
                 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam – Chi nhánh Sở giao dịch 1
                 Nhà đầu tư mua trái phiếu của đợt phát hành                       

Liên quan đến việc công bố thông tin định kỳ phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã gửi đến Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 01 những báo cáo định kỳ của đợt phát hành trái phiếu như sau:
- Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu
- Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 (gồm: BCTC Riêng và BCTC Hợp nhất).
Chi tiết vui lòng xem tại các tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.

Information disclosure in 2022

Information disclosure in 2021

Information disclosure in 2020

Information disclosure in 2019

Information disclosure in 2018

Information disclosure in 2017

Information disclosure in 2016

Information disclosure in 2015

Information disclosure in 2014

Information disclosure in 2013

Information disclosure in 2012

Information disclosure in 2011

Information disclosure in 2010