CMC tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường, thay đổi thành viên HĐQT

Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 18/11/2019.

Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 18/11/2019. Đại hội dã phê duyệt việc từ nhiệm của 2 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 2 thành viên mới là ông Jeong Sam Yong và ông Suh Jae Il.

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tập đoàn Công nghệ CMC diễn ra tại tòa nhà CMC 11 Duy Tân, Hà Nội. Nội dung đại hội gồm phê duyệt việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Ông Tạ Hoàng Linh và Ông Nguyễn Kim Cương và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021. Các ứng viên được đề cử là ông Jeong Sam Yong – Chủ tịch/TGĐ Samsung SDS Vietnam và ông Suh Jae Il – Chủ tịch/GĐ Điều hành Samsung SDS Châu Á – Thái Bình Dương (Samsung SDS Asia Pacific Pte.Ltd).

Đại hội đồng cổ đông bất thường Tập đoàn Công nghệ CMC năm 2019.

Tại Đại hội, các cổ đông đã phê duyệt việc từ nhiệm và bỏ phiếu bầu bổ sung 2 thành viên mới của HĐQT với cùng tỉ lệ là 95.51%. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông Jeong Sam Yong và ông Suh Jae Il sẽ trở thành 2 thành viên HĐQT Tập đoàn Công nghệ CMC cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Tạ Hoàng Linh và Ông Nguyễn Kim Cương từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT.

Ông Jeong Sam Yong và Ông Suh Jae Il trở thành thành viên HĐQT Tập đoàn Công nghệ CMC nhiệm kỳ 2016-2021.