CMC chi trả cổ tức 15% bằng tiền mặt và 4% cổ phiếu thưởng cho năm tài chính 2018

Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để báo cáo tình hình hoạt động năm tài chính năm 2018 (từ 1/4/2018 – 31/3/2019) và kế hoạch năm 2019. Theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, CMC sẽ chia cổ tức cho cổ đông năm 2018 với tỉ lệ chi trả là 15% bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu thưởng với tỉ lệ 4,088% (tổng cổ tức và cổ phiếu thưởng cổ đông nhận được là hơn 19%).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tập đoàn Công nghệ CMC vừa diễn ra vào sáng 26/6/2019 tại tòa nhà CMC 11 Duy Tân, Hà Nội. Nội dung đại hội gồm các báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019 và các tờ trình: phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, điều chỉnh chương trình ESOP 2018, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021…

cmc_dhdcd_06.jpg

Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Công nghệ CMC năm 2019.

cmc_dhdcd_02.jpg

Ông Lê Thanh Sơn (Giám đốc Tài chính Tập đoàn Công nghệ CMC) báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch 2019.

Năm 2018, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 5.185 tỷ đồng (sau khi trừ các công ty liên doanh, liên kết và nội bộ), tăng trưởng 6% so với năm 2017 và đạt 92% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 261,8 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm trước và đạt 102% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế thuộc về CMC đạt 159,4 tỷ đồng, tăng trưởng 19% so với năm 2017 và đạt 108% kế hoạch. Trong năm 2018, khối Kinh doanh Quốc tế (Global) đạt mức tăng trưởng về doanh thu cao nhất (doanh thu lũy kế năm 2018 toàn khối đạt 170,3 tỷ, tăng trưởng 95% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 90% kế hoạch đề ra), đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ về thị trường khách hàng nước ngoài như Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và châu Âu. Khối Viễn thông (Telecom) vẫn giữ mức tăng trưởng về lợi nhuận cao nhất (lợi nhuận lĩnh vực viễn thông đạt 206 tỷ, tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm trước và đạt 90% kế hoạch), điều này được lý giải do CMC Telecom đã tiên phong sáng tạo và đưa vào cung cấp dịch vụ “Hệ sinh thái CMC Cloud” - hệ sinh thái đám mây hàng đầu Việt Nam, cung cấp dịch vụ kết nối dữ liệu trực tiếp đến AWS, Microsoft Azure, Google và IBM. Tính đến hết năm tài chính 2018, số lượng nhân viên toàn Tập đoàn CMC là hơn 2.800 người, nhiều cán bộ đạt các chứng chỉ chuyên môn đẳng cấp quốc tế như: Project Management Professional (PMP), Microsoft Certificated Solution Associate, Microsoft Certified IT Professional, Certified Ethical Hacker…

Tâp đoàn Công nghệ CMC đã đẩy mạnh các hoạt động đầu tư hạ tầng công nghệ trong năm 2018. Dự án trọng điểm của Tập đoàn năm vừa qua là tổ hợp văn phòng – trung tâm dữ liệu CMC Creative Space (CCS) tại khu chế xuất Tân Thuận (Quận 7 TP.HCM) với diện tích 13.133 m2 và tổng mức đầu tư dự án bao gồm Data Center là 1.500 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án CCS sẽ được hoàn thành vào tháng 9/2020. Hạ tầng viễn thông trong năm 2018 cũng được đầu tư hơn 326 tỷ đồng để mở thêm POP mới ở Hà Nội và TP.HCM, nâng cấp hệ thống POP (điểm cung cấp dịch vụ) quốc tế đi Hồng Kông & Singapore, triển khai tuyến Metro DWDM và triển khai hệ thống truyền dẫn tới Quảng Ninh… Đồng thời, Tập đoàn cũng thực hiện đầu tư chiến lược cho các giải pháp tích hợp hệ thống với Cloud, giải pháp bảo mật, an ninh an toàn thông tin, giải pháp quản lý nhà máy thông minh MES (dự án cho đối tác Samsung), quản lý đất đai, hóa đơn điện tử, nghiên cứu về Big Data/AI, BlockChain, IoT…

cmc_dhdcd_03.jpg

Ông Hoàng Ngọc Hùng (Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ Tập đoàn Công nghệ CMC) báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019.

cmc_dhdcd_04.jpg

Ông Nguyễn Thành Nam (Thành viên Ban Kiểm soát) trình bày báo cáo Ban Kiểm soát 2018.

cmc_dhdcd_05.jpg

Ông Nguyễn Phước Hải (Thành viên HĐQT, TGĐ Công ty CMS) đọc các tờ trình về tăng vốn và sửa đổi điều lệ công ty, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát 2018.

_b4a9379.jpg

Ông Nguyễn Trung Chính (Chủ tịch HĐQT, TGĐ Tập đoàn CMC) điều phối phần thảo luận và biểu quyết.

Tại Đại hội đồng cổ đông 2019, HĐQT Tập đoàn đã phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2018 với tỉ lệ 15% bằng tiền mặt, đồng thời phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 4,088%. Như vậy, tổng cổ tức và cổ phiếu thưởng cổ đông nhận được là hơn 19%. HĐQT cũng đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu ưu đãi phát hành cho nhân viên (ESOP) trong 3 năm 2019-2021 lên 3.600.000 cổ phần, phát hành 25 triệu cổ phiếu theo phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược Samsung SDS, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, ông Hoàng Ngọc Hùng xin từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT, và HĐQT đã thống nhất bầu ông Hà Thế Vinh vào thành viên HĐQT để thay thế thành viên vừa miễn nhiệm.

cmc_dhdcd_08.jpg

Ông Hà Thế Vinh (phải) được bầu vào thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghệ CMC.

Năm tài chính 2019 (1/4/2019 – 31/3/2020), HĐQT Tập đoàn CMC đặt mục tiêu kinh doanh là 6.442,5 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất và 304,9 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất. CMC đặt mục tiêu cho giai đoạn 5 năm sắp tới là trở thành tập đoàn toàn cầu với đẳng cấp quốc tế, đạt quy mô 1 tỷ USD và nhân sự 10.000 người vào năm 2023, thể hiện khát khao chinh phục, dẫn đầu chuyển đổi số, khát vọng hướng tới vị thế hàng đầu, giống như slogan mới của Tập đoàn: “Aspire to inspire the digital world” (Khát khao chinh phục thế giới số).