Công ty Cổ phần NetNam

Đơn vị đầu tiên mang Internet đến Việt Nam

Và là một trong những ISP đầu tiên của Việt Nam. Lĩnh vực kinh doanh: Internet, dịch vụ trực tuyến, dịch vụ quản trị và giám sát mạng, dịch vụ viễn thông tích hợp.

 

Dịch vụ đường truyền (Internet/ Viễn thông): 

• WAN/ MPLS/ IPLC/ VPN, FTTx, Metronet

Dịch vụ quản trị mạng

• Quản lý bảo trì mạng
• Giám sát chất lượng Internet
• Phòng ngừa DDoS

Bảo mật

• Giám sát hệ thống
• Thẩm định
• Kiểm tra an ninh hệ thống

Các dịch vụ khác

• Thuê máy chủ
• Email marketing
• Tch hợp hệ thống
• Tích hợp dịch vụ viễn thông…

icon