Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018: Tập đoàn CMC hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh

Trong tuần cuối tháng 10/2018, lãnh đạo Tập đoàn CMC đã tổ chức chuỗi chương trình sơ kết quý II năm tài chính 2018 với các công ty thành viên. Theo báo cáo kinh doanh, toàn Tập đoàn đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu tài chính với 91% kế hoạch doanh thu và 115% kế hoạch lợi nhuận của 6 tháng đầu năm

Trong tuần cuối tháng 10/2018, lãnh đạo Tập đoàn CMC đã tổ chức chuỗi chương trình sơ kết quý II năm tài chính 2018 với các công ty thành viên. Theo báo cáo kinh doanh, toàn Tập đoàn đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu tài chính với 91% kế hoạch doanh thu và 115% kế hoạch lợi nhuận của 6 tháng đầu năm.

_b4a3487.jpg

Tập đoàn CMC họp sơ kết quý II năm 2018.

Lĩnh vực hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận là Viễn thông và Lĩnh vực khác (CMC Corp). Về chỉ tiêu lợi nhuận, các lĩnh vực Dịch vụ Phần mềm, Viễn thông, Lĩnh vực khác và Các lĩnh vực đầu tư mới đều hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

Đối với việc thực hiện các chương trình chiến lược quý II, các công ty hoàn thành khá tốt các mục tiêu đề ra. Công ty SI SG đáp ứng được hết các mục tiêu về phát triển giải pháp – dịch vụ, hệ thống quản trị và đẩy mạnh hoạt động Marketing. Chỉ có duy nhất mảng phát triển quan hệ đối tác thì SI SG mới đạt được 4/6 mục tiêu. Công ty CMC SI cũng hoàn thành tốt 2 mục tiêu về phát triển kinh doanh và thị trường, 2 mục tiêu về phát triển giải pháp - dịch vụ, hoàn thành 1 trong 2 mục tiêu về phát triển quan hệ đối tác. Chỉ có các mục tiêu về chương trình nguồn lực (nhân sự, quy trình, CNTT) thì vẫn đang được triển khai. Các công ty thành viên khác trong CMC đều đã hoàn thành tương đối các chỉ tiêu....

Đối với công tác quản trị hệ thống, trong quý II, Tập đoàn đã giám sát định kỳ hàng tháng tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh các đơn vị, kịp thời đưa ra các biện pháp thực thi kế hoạch kinh doanh. Công tác hỗ trợ các đơn vị thực hiện dự án, huy động vốn, hỗ trợ các hoạt động về nhân sự, pháp lý, đầu tư, hướng dẫn xây dựng quy định/quy trình/quy chế… đều được thực hiện tốt. Tập đoàn cũng đã tổ chức chương trình hội nghị chiến lược 2018 đầy sôi nổi ở Cam Ranh và đợt trải nghiệm môi trường quân đội bổ ích cho lãnh đạo. 

2_33.jpg

CMC SISG báo cáo sơ kết quý.

6 tháng qua cũng là thời gian sôi động của các hoạt động truyền thông marketing. Về truyền thông đối ngoại, tên tuổi CMC đã xuất hiện tổng cộng là 145 lần trên báo chí trong nước với hình ảnh Tập đoàn Công nghệ hàng đầu Việt Nam dẫn đầu công cuộc chuyển đổi số, sẵn sàng cho CMCN 4.0 (4.0 Ready). CMC cũng đã thực hiện 2 đợt truyền thông trên báo chí quốc  tế với tổng lượt xuất hiện là 546 lượt, thể hiện hình ảnh Tập đoàn Công nghệ hàng đầu Việt Nam nỗ lực đạt chuẩn quốc tế trong công cuộc vươn ra toàn cầu. Các kênh truyền thông nội bộ của CMC cũng sôi động hơn, luôn vượt chỉ tiêu về lượng tiếp cận và tương tác. Dự kiến, trong thời gian tới, tập đoàn sẽ triển khai các hoạt động phát triển văn hóa doanh nghiệp nhằm tạo môi trường làm việc hứng khởi hơn cho các thành viên.

Về nhân sự, trong thời gian qua toàn tập đoàn đã tuyển dụng thêm 136 người, nâng tổng số nhân sự của CMC lên 2.606 thành viên, trong đó, tập trung nhiều nhất ở mảng Viễn thông với 1.096 người. Đặc biệt, với những định hướng phát triển mới đầy tiềm năng, Tập đoàn đã chiêu mộ được khá nhiều nhân tài từ khắp nơi về đầu quân, tạo nên đội ngũ quản trị mạnh ở khắp các công ty thành viên.

Đánh giá tình hình chung, Tổng giám đốc Tập đoàn đã chúc mừng kết quả đạt được của các công ty thành viên, đồng thời, anh cũng chỉ đạo các công ty cần nghiêm túc đánh giá lại kết quả kinh doanh, phân tích các nguyên nhân chưa đạt kế hoạch, từ đó đưa ra giải pháp cho quý tới. Theo anh, một trong những chuyển đổi quan trọng của khối công nghệ là phải tiếp cận khách hàng để nắm bắt nhu cầu thực sự, phải hướng khách hàng. CMC định hướng là Tập đoàn dẫn đầu về chuyển đổi số tại Việt Nam nên cần phải tư vấn và triển khai được các giải pháp chuyển đổi số cho khách hàng. Muốn vậy, trước tiên, các công ty của CMC phải chuyển đổi số được cho chính mình, phải nỗ lực để bắt kịp với xu thế mới, đáp ứng nhu cầu phát triển. Nếu chậm chuyển đổi số, CMC sẽ gặp nguy cơ cho sự phát triển trong những năm tới.

Với kết quả hoàn thành khá tốt của quý II cùng những ý kiến chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tập đoàn, các công ty thành viên tiếp tục xốc tới quý III với ý chí và lòng quyết tâm cao nhằm hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.