CMG: Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

CMG: Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Ngày 23/09/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty gồm:

  1. Ông Tạ Hoàng Linh – Thành viên Hội đồng Quản trị.
  2. Ông Nguyễn Kim Cương – Thành viên Hội đồng Quản trị.

Chi tiết vui lòng xem tại tài liệu đính kèm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.

Information disclosure in 2022

Information disclosure in 2021

Information disclosure in 2020

Information disclosure in 2019

Information disclosure in 2018

Information disclosure in 2017

Information disclosure in 2016

Information disclosure in 2015

Information disclosure in 2014

Information disclosure in 2013

Information disclosure in 2012

Information disclosure in 2011

Information disclosure in 2010