Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Kính gửi các quý cổ đông Công ty và các cơ quan hữu quan,

 Ngày 11/10/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Thông báo số 1238/TB – SGDHCM của  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019 của Công ty (mã CK: CMG) như sau:

 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/10/2019

 - Ngày đăng ký cuối cùng : 18/10/2019

 - Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2019.

 - Thời gian tổ chức: Thứ tư Ngày 18/11/2019.

(Thời gian chính xác công ty sẽ thông báo đến cổ đông qua thư mời)

 Chi tiết vui lòng xem tại Thông báo đính kèm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.

 

Information disclosure in 2022

Information disclosure in 2021

Information disclosure in 2020

Information disclosure in 2019

Information disclosure in 2018

Information disclosure in 2017

Information disclosure in 2016

Information disclosure in 2015

Information disclosure in 2014

Information disclosure in 2013

Information disclosure in 2012

Information disclosure in 2011

Information disclosure in 2010