Thông báo về việc đăng ký bổ sung mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Thông báo về việc đăng ký bổ sung mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Kính gửi các Quý cổ đông của Công ty và các cơ quan hữu quan

Ngày 30/9/2019, Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Công văn số 8870/VSD - ĐK của Trung tâm lưu ký chứng khoán VN; theo đó hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới của Công ty.

Ghi chú:

  • Lý do đăng ký bổ sung: Thay đổi format và Cập nhật logo mới của Công ty.
  • Mẫu Giấy chứng nhận mới trên có giá trị tương đương và được lưu hành đồng thời với các mẫu Công ty đã đăng ký với VSD trước đó.

Chi tiết vui lòng xem tại tài liệu đính kèm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.

 

Information disclosure in 2022

Information disclosure in 2021

Information disclosure in 2020

Information disclosure in 2019

Information disclosure in 2018

Information disclosure in 2017

Information disclosure in 2016

Information disclosure in 2015

Information disclosure in 2014

Information disclosure in 2013

Information disclosure in 2012

Information disclosure in 2011

Information disclosure in 2010