CMS đạt tiêu chuẩn an toàn thông tin ISO 27001:2013

Tháng 9/2019, đội ngũ CMS bắt đầu nghiên cứu kế hoạch xây dựng hệ thống tiêu chuẩn an toàn thông tin ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001:2013).

Sau 2 đợt đánh giá nghiêm ngặt và đồng bộ trên mọi khía cạnh tại tất cả các phòng ban vào tháng 4/2020 thì đầu tháng 7/2020, CMS đã đạt được chứng nhận an toàn thông tin ISO 27001:2013. Theo đó, CMS có đầy đủ hệ thống chính sách, quy trình, quy định về hệ thống an toàn thông tin, tập trung vào 5 mảng trọng điểm: bảo trì bảo dưỡng thiết bị CNTT, dịch vụ IT support, cho thuê thiết bị CNTT, lắp đặt cơ sở hạ tầng thiết bị CNTT và sản xuất máy tính.

CMS đạt tiêu chuẩn an toàn thông tin ISO 27001:2013

Chứng nhận ISO 27001:2013 khẳng định CMS có đầy đủ năng lực đảm bảo an ninh cho hệ thống thông tin của mình với môi trường vận hành an toàn, bảo mật, đảm bảo phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh một cách tốt nhất, giúp nâng cao hình ảnh công ty, gia tăng khả năng cạnh tranh và uy tín khi tiếp cận khách hàng và đối tác.

Không chỉ đẩy đủ quy trình, quy định bảo mật thông tin nội bộ trong hoạt động nghiệp vụ, CMS còn có đầy đủ năng lực về thiết bị, phần mềm lưu trữ và bảo mật, phục vụ hoạt động kinh doanh không gián đoạn. Với việc đạt được chứng nhận ISO 27001:2013, CMS hoàn toàn có thể định hướng và kiểm soát an toàn thông tin bằng cách đánh giá, phát hiện và cảnh báo nguy cơ, đưa ra biện pháp phòng ngừa, khắc phục và xử lý sớm rủi ro. Nhờ đó, CMS vừa đảm bảo hoạt động nội bộ vừa bảo vệ đối tác và khách hàng, mang lại sự hài lòng tuyệt đối trong hợp tác.

Chứng nhận được cấp bởi TUV NORD Việt Nam (TUV NORD là tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chứng nhận hệ thống quản lý và sản phẩm). Với tiền đề là các hệ thống tiêu chuẩn ISO đã đạt được trước đó, cùng năng lực nội bộ sẵn có, đội ngũ CMS đã tự triển khai xây dựng hệ thống an toàn thông tin đạt tiêu chuẩn ISO 27001:2013 mà không phải thuê hay tốn kém chi phí tham vấn cho các tổ chức và chuyên gia tư vấn.