Tổng Công ty Công nghệ & Giải pháp CMC (CMC TS)

Giải pháp công nghệ - Dẫn đầu thành công

Tư vấn chuyển đổi số cho tổ chức và doanh nghiệp, hợp nhất năng lực từ các công ty thuộc lĩnh vực tích hợp hệ thống (CMC SI, CMC SISG), giải pháp phần mềm (CMC Soft) và an ninh an toàn thông tin (CMC Infosec) trước đây của Tập đoàn Công nghệ CMC.

 

Giải pháp hạ tầng (Infrastructure Solutions)

• Sản phẩm CNTT đơn giản
• Thiết bị và giải pháp về network
• Sản phẩm và giải pháp theo hãng Microsoft
• Máy chủ và hệ thống lưu trữ tập trung
• Hạ tầng cơ sở và IoT
• Giải pháp liên quan đến cơ sở dữ liệu - database
• Thiết bị và giải pháp bảo mật an toàn thông tin

Dịch vụ hạ tầng (Infrastructure Services)

• Dịch vụ căn bản, dịch vụ với sản phẩm của hãng
• Dịch vụ hệ thống CNTT
• Dịch vụ hạ tầng & IoT
• Dịch vụ chuyên về cơ sở dữ liệu

Dịch vụ phần mềm & CNTT (Tech & Software Services)

• Dịch vụ triển khai giải pháp phần mềm
• Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật
• Dịch vụ outsourcing
• Dịch vụ về phân tích dữ liệu (Data Analytics)
• Dịch vụ liên quan đến quản lý rủi ro
• Dịch vụ về Data Lake, ứng dụng Robot, AI, Big Data...

Giải pháp chính phủ điện tử eGov

CMC TS giúp các tổ chức của Chính phủ hoàn thành nhiệm vụ và tận dụng tối đa nguồn lực của họ. 

Giải pháp CNTT chuyên ngành Tài chính - ngân hàng

Các giải pháp về Ngân hàng và Tài chính của CMC TS theo cách tiếp cận dựa trên kiến trúc và công nghệ để giúp các ngân hàng, tổ chức tài chính chuyển đổi kỹ thuật số cho tương lai.

Giải pháp CNTT chuyên ngành cho doanh nghiệp, SMB

CMC TS tận dụng công nghệ kỹ thuật số để giúp doanh nghiệp của bạn phát triển mạnh trong thời đại thay đổi liên tục và tăng sự phản hồi tích cực của khách hàng.

icon