Viện CIST giới thiệu các hoạt động nghiên cứu đến khách hàng khối Bảo hiểm, Ngân hàng

Trong năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC (CMC CIST) là nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, giải pháp đáp ứng nhu cầu thị trường. Từ định hướng xuyên suốt đó, Lãnh đạo Viện CIST phối hợp với CMC Telecom và CMC TS đồng tổ chức một buổi hội thảo kết nối giữa các nhà nghiên cứu và khách hàng của Tập đoàn để giới thiệu các hoạt động nghiên cứu và lắng nghe sự phản hồi từ thực tiễn.

Tại buổi hội thảo, các chuyên gia đến từ Ngân hàng VP Bank, Ngân hàng HD Bank, Bảo hiểm Bảo Việt và từ các Doanh nghiệp đã có những góp ý rất hữu ích cho các dự án chính của CMC CIST như Social Listening, AI chat bot, AIBox, Datalake…. Bên cạnh những tính năng thu hút sự quan tâm của khách mời, nhiều góp ý chắc chắn sẽ giúp cho CMC điều chỉnh hoàn thiện hơn nữa về sản phẩm hiện có để đáp ứng được đúng yêu cầu của khách hàng, nâng cao trải nghiệm người dùng và khả năng kết nối tổng thể.