Tập đoàn Công nghệ CMC ký kết hợp tác toàn diện với Ban Cơ yếu Chính phủ

Ngày 24/12/2018 tại tòa nhà CMC đã diễn ra lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Tập đoàn Công nghệ CMC và Ban Cơ yếu Chính phủ. Mục tiêu của thỏa thuận nhằm đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu trên lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng dựa trên các thế mạnh của Tập đoàn CMC và Ban Cơ yếu Chính Phủ.  

1_14.png

Nhằm trao đổi thông tin, hỗ trợ, tư vấn, phối hợp triển khai các giải pháp, sản phẩm về ứng dụng công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn thông tin mạng, ngày 24/12/2018, Tập đoàn Công nghệ CMC đã ký kết hợp tác toàn diện với Ban Cơ yếu Chính phủ. Tham dự lễ ký kết có Thiếu tướng Nguyễn Nam Hải - Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ, ông Nguyễn Thanh Bình - Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, ông Vũ Văn Xứng - Cục trưởng Cục Quản lý mật mã dân sự và kiểm định sản phẩm mật mã, ông Trần Đức Sự - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và giám sát an ninh mạng, và các thành viên khác của Ban Cơ yếu Chính phủ. Đại diện ký kết phía CMC là ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch HĐQT/TGĐ Tập đoàn Công nghệ CMC.

Theo thỏa thuận hợp tác, Tập đoàn Công nghệ CMC sẽ cùng Ban Cơ yếu Chính Phủ phát triển và chuyển giao công nghệ, phối hợp triển khai cho các cơ quan, doanh nghiệp các sản phẩm công nghệ thông tin, an toàn thông tin như: giám sát, đánh giá an toàn thông tin, phòng chống mã độc và khắc phục sự cố an ninh mạng; chia sẻ, trao đổi thông tin về các nguy cơ mất an toàn thông tin mạng; tổ chức các hội thảo khoa học thường niên và tham gia diễn tập an toàn thông tin mạng cũng như hợp tác đào tạo, trao đổi chuyên gia nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ của các Bên. Công ty Cổ Phần An ninh An toàn thông tin CMC (CMC Infosec) và Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC (CMC Soft) sẽ là các đầu mối phối hợp và chịu trách nhiệm tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện thỏa thuận này. Bên cạnh đó, Tập đoàn CMC cũng giao cho Công ty CP Hạ tầng Viễn thông CMC (CMC Telecom) làm việc với Ban Cơ yếu trong thời gian tới để nghiên cứu, thí điểm triển khai dịch vụ công của Chính phủ trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây (Private cloud) của CMC – một nền tảng an toàn bảo mật cho khách hàng theo tiêu chuẩn ISO9001 và ISO27001. Thỏa thuận hợp tác này có hiệu lực trong thời hạn 05 năm kể từ ngày ký.

Tại lễ ký kết, Thiếu tướng Nguyễn Nam Hải - Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ nhấn mạnh: “Quan điểm của Ban Cơ yếu Chính phủ là luôn mở rộng hợp tác để có thể tiếp thu những nguồn khoa học công nghệ của đất nước cũng như thế giới để tăng thêm tiềm lực quốc phòng, giải quyết những nhiệm vụ chính trị. Thỏa thuận hợp tác ngày hôm nay khẳng định Ban Cơ yếu Chính phủ và Tập đoàn Công nghệ CMC luôn là đối tác chiến lược quan trọng của nhau, đảm bảo cam kết hợp tác lâu dài, bền vững, phát huy thế mạnh của mỗi bên nhằm củng cố năng lực công nghệ và bảo đảm an toàn thông tin mạng.” Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch HĐQT/TGĐ Tập đoàn Công nghệ CMC khẳng định năng lực của CMC: “Trong những năm qua, Tập đoàn Công nghệ CMC luôn tập trung đầu tư, đi đầu trong các lĩnh vực hoạt động là an ninh an toàn thông tin, giải pháp phần mềm và hạ tầng viễn thông, liên tục phát triển, cập nhật các sản phẩm, dịch vụ phần mềm, giải pháp bảo mật và an toàn thông tin phù hợp với nhu cầu của các cơ quan tổ chức trong bối cảnh an ninh mạng đang là ưu tiên số 1. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác sẽ tạo điều kiện cho Tập đoàn Công nghệ CMC nghiên cứu, phát triển các giải pháp thiết thực và chuẩn xác, hỗ trợ Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc quản lý nhà nước về cơ yếu. CMC cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được đóng góp một phần vào công tác đảm bảo an ninh quốc gia.”

7_8.png

Thiếu tướng Nguyễn Nam Hải - Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ

10_13.png

Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch HĐQT/TGĐ Tập đoàn Công nghệ CMC 

Ban Cơ yếu Chính phủ là cơ quan mật mã quốc gia do bộ trưởng Bộ quốc phòng trực tiếp quản lý, đảm bảo bí mật thông tin lãnh đạo chỉ huy của Đảng và Nhà nước, đồng thời quản lý chuyên ngành về cơ yếu (cơ mật, trọng yếu), có chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác cơ yếu, thực hiện hoạt động cơ yếu; góp phần bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Trong những năm vừa qua, Ban Cơ yếu Chính phủ đã triển khai hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng, xây dựng hệ thống và thực hiện giám sát an toàn thông tin trên mạng công nghệ thông tin trọng yếu, thực hiện quản lý về mật mã dân sự, ban hành các tiêu chuẩn mật mã…