Quyết định bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty

Quyết định bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Kính gửi:   -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
                  -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Ngày 27/10/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) đã ban hành Quyết định số 54/2020/QĐ – CT HĐQT Vv bổ nhiệm ông Hồ Thanh Tùng giữ vị trí Quyền Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC.

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng báo cáo.