Quyết định Thành lập Công ty con tại Đà Nẵng

Quyết định Thành lập Công ty con tại Đà Nẵng Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Kính gửi:  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
                  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Ngày 28/12/2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã ban hành Quyết định của Chủ sở hữu V/v Thành lập Công ty con tại Đà Nẵng như sau:

 • Hình thức công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC làm chủ sở hữu
 • Tên công ty: CÔNG TY TNHH CMC Đà Nẵng
 • Tên viết tắt: CMC DANANG CO., LTD
 • Tên tiếng Anh: CMC DANANG COMPANY LIMITED
 • Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng);
 • Người đại diện theo ủy quyền của Chủ sở hữu: Ông Nguyễn Trung Chính
 • Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Trung Chính   Chức danh: Chủ tịch Công ty

  Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.
  Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng báo cáo./.