Thông báo về việc báo mất và xin cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần: cổ đông Hoàng Thị Hải Như

Thông báo về việc báo mất và xin cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần: cổ đông Hoàng Thị Hải Như Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

 Kính gửi Quý cổ đông và các cơ quan hữu quan​,

Ngày 18/05/2021, Ban Quan hệ cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Đơn khai báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông có tên dưới đây:
- Họ và tên: Hoàng Thị Hải Như
- CMND: 18603743 cấp ngày 12/01/2001 tại Công an TP. Nghệ An
- Địa chỉ: 47A Khương Trung, Đống Đa, Hà Nội
- Số lượng cổ phần sở hữu:  637 cổ phần

Sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày Công ty đăng thông báo, nếu không có khiếu nại từ bên thứ ba. Công ty sẽ thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông nêu trên.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.