Quyết định của Hội đồng quản trị Vv Bổ nhiệm Tổng giám đốc và miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch điều hành cấp cao

Quyết định của Hội đồng quản trị Vv Bổ nhiệm Tổng giám đốc và miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch điều hành cấp cao Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Kính gửi:   -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
                  -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Ngày 07/07/2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) đã ban hành Quyết định số 62/2021/QĐ – CT HĐQT và Quyết định số số 63/2021/QĐ – CT HĐQT như sau:
1. Phê duyệt việc bổ nhiệm Ông Hồ Thanh Tùng giữ vị trí Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC kể từ ngày 07/07/2021.
2. Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Điều hành Cấp cao Tập đoàn của Ông Hồ Thanh Tùng kể từ ngày 07/07/2021.

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng báo cáo.