Thư mời tham dự và tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020

Thư mời tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020 Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào thời gian và địa điểm như sau

1.Thời gian:
9h00 Thứ tư, Ngày 15 tháng 07 năm 2020.
2. Địa điểm:
Phòng hội thảo, Tầng 17 CMC Tower, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Quy chế làm việc: Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông.
4. Các tài liệu họp dự kiến: Xem các tài liệu Đại hội Tại đây từ ngày 30/06/2020
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của công ty mẹ và hợp nhất;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
- Chế độ thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
- Phê duyệt việc từ nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho giai đoạn 3 năm tài chính 2020 – 2022;
- Các nội dung khác (nếu có).
5. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu CMG có tên trong danh sách cổ đông ngày 12/06/2020.
6. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021
Đại hội sẽ tiến hành bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 -2021. Do đó, để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, các Quý cổ đông vui lòng gửi các tài liệu ứng cử, đề cử trên trước ngày Thứ Hai 06/07/2020.
7. Đăng ký tham dự đại hội
Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày 10/07/2020.
8. Cổ đông tham dự vui lòng mang theo thư mời, chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính), thư mời của người ủy quyền (bản chính), chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền. 

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Ban Quan hệ cổ đông - Công ty CP TĐ Công nghệ CMC

- Điện thoại: 0243.795 8668 (máy lẻ: 8647 hoặc 8611)
- E-mail:quanhecodong@cmc.com.vn; dtquyen@cmc.com.vn.
- Xem các tài liệu Đại hội chi tiết trên website: https://www.cmc.com.vn/shareholder/dai-hoi-co-dong-nam-2020 từ ngày 30/06/2020.