Thông báo về NDKCC để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo về NDKCC để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Kính gửi các quý cổ đông Công ty và các cơ quan hữu quan,

Ngày 25/05/2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Thông báo số 1006/TB – SGDHCM của  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty (mã CK: CMG) như sau:
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/06/2020
- Ngày đăng ký cuối cùng : 12/06/2020
- Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
- Thời gian tổ chức: Trong khoảng thời gian từ ngày 13/07/2020 đến ngày 25/07/2020
(Thời gian chính xác sẽ được thông báo chi tiết trong Thư mời họp Đại hội cổ đông.

Chi tiết vui lòng xem Tại đây

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.